Skoven passes og plejes med henblik på at skabe de bedste betingelser for vildtet. Det er en varieret skov med skjulesteder, lysninger og gode jagtforhold.
Læs mere her …

Den effektive skov drives som en moderne forretning – med stort hensyn til naturen. Med effektive specialmaskiner og stor ekspertise, skaber vi økonomi i din skov ned til mindste kvist.
Læs mere her …

Skoven der skaber ramme for rekreative aktiviter fra en afslappende gåtur til sport- og fritidsaktiviter. Vi skaber, passer og plejer skoven efter dine ønsker.

At konvertere en driftskov til en naturlig skov kræver ekspertise og planlægning. Vi ved hvordan et projekt startes og resultatet nås.
Lad os få en snak om din skov …

Høj kvalitet til den rigtige pris …

Det er resultatet der tæller – Både det synlige, når vi har forladt din skov efter endt arbejde og det resultat, der står tilbage om 10-20 år. For det handler om din skov og de værdier, der knytter sig til den. Såvel de økonomiske som de rekreative.

Vi løser alle opgaver inden for skoventreprise, landskabs- og naturpleje og håndterer alle opgaver i tæt samarbejde med dig som skovejer. Enten som del- eller hovedentreprise. Vi rådgiver med al vores ekspertise, hvad enten du ønsker naturnær eller traditionel skovdrift – Det er dit valg.

Vi arbejder ud fra et koncept, hvor personlig betjening, erfaring og kvalitet er indiskutable værdiord både for dig – og os. Virksomhedens ejer og medarbejderne arbejder tæt samme for både at rådgive om – og udføre opgaverne, så du er tilfreds.

Blandt andet har vi gennem årene opnået stor erfaring i at konvertere gamle granplantager til naturnær skovdrift, der tilgodeser både dyr og mennesker.