Skov til glæde for dyr og mennesker

Vi har en mangeårig erfaring med etablering og drift af skove, med henblik på at forøge naturindhold og den vildtmæssige bæreevne.

I de fleste tilfælde kan den traditionelle skovdrift uden de store problemer forenes med vildtets krav.

For de fleste af vores vildtarter i skoven er der tre basale krav til levestedet:

  • Vand
  • Føde
  • Skjul

Det vil dermed også sige, at jo mere vi kan tilbyde vildtet af disse faktorer jo mere attraktivt vil levestedet være. I vores planlægning af skovdriften lægges der derfor stor vægt på at skabe en varieret skov med forskellige træarter. Der skal efterlades åbne partier evt. med foderagre og indre skovbryn, hvor der er let tilgang til føde og sollys.

Det er vigtigt med en langsigtet planlægning af driften således, at skoven hele tiden indeholder en mosaik af bevoksninger, der er attraktive for vildtet.

Vi kommer gerne på et besøg med henblik på at rådgive om aspekterne i den vildtvenlige skovdrift.