Større udbytte ved korrekt udtynding

Danske nåletræsbevoksninger bliver typisk kun mellem 50 og 70 år gamle, hvorefter træerne er udvoksede og væksten går i stå. Ved løbende at foretage udtyndinger sikres de tilbageblevne træer bedre vækstvilkår. Der er groft sagt tre grunde til at udtynding er nødvendig:

a) Jordbunden i skoven har en vis mængde vand og næring, som er tilgængelig for træerne. Denne mængde vil altid blive fuldt udnyttet af skovens træer. De mest lovende træer, der efterlades efter udtyndingen, vil lukrere på den øgede mængde vand og næring og kvitterer derfor med ekstra vækst – præcis det, du som skovejer ønsker.

b) Træer, der står for tæt, får ikke tilstrækkelig vand og næring, og dermed svækkes deres immunforsvar. De svækkede træer er særligt udsatte for insektangreb, som ødelægger både det enkelte træ, skovsundheden – og din økonomi. Ved udtynding reduceres risikoen for alvorlige angreb fra barkbiller og andre uønskede skadedyr.

c) Selvom der er en kortvarig risiko for stormfald efter udtynding af skoven, bidrager selve udtyndingen til, at de tilbageblevne træers rodnet styrkes betydeligt. Stærke træer, med et stærkt rodnet vælter erfaringsvis ikke nær så ofte som svage og tynde træer i en uplejet skov.